Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Laula Live Oy, 2989319-9

Tunturikatu 15 B 45
00100 Helsinki

info@laula.fi

Rekisteriasioita vastaava henkilö

Nimi: Aarne Pelkonen   
Puhelinnumero: 0440686036

Rekisterin nimi

Laula Liven asiakas-, kumppani-, tilaaja- ja kohderyhmärekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin tarkoitus

 • Asiakkaiden ilmoittamat yhteystiedot asiakassuhteen hoitoa, laskutusta, viestintää ja asiointia sekä markkinointia ja jälkimyyntiä varten
 • julkisista rekistereistä löydetyt tiedot markkinointia varten

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan nimi ja sähköposti, mahdollisesti puhelinnumero
 • Kontaktitiedot (esim. sähköposti) 
 • Tapahtumatietoja, joista kontakteja on kerätty 

Kaikki rekisterin tiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 • Asiakkuuden aikana asiakkaan toimittamat tiedot 
 • Julkisista rekistereistä etsityt yritys- ja vastuuhenkilötiedot

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

 • Kyseisen rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä
 • Asiakkaan pyynnöstä luovutetaan häntä koskevat tiedot kirjallisesta pyynnöstä. Kirjallinen pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle 

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Ei siirretä

Miten rekisterin suojaus on järjestetty

 • Rekisteriä suojataan 
  • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa ja valvotussa tilassa
  • Asiakastietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
  • Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröidään
  • Rekisteri on varmistettu
  • Rekisterin käyttö on ohjeistettu

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. 

Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. 

Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannata virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle sekä toimitetaan henkilökohtaisesti tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään / huollettavaansa koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.